Link #1 Link #2 Link #3

Menu

O Projekcie

Projekt Gmina Miasto Włocławek złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie do projektu pn. „Włocławek uczy praktycznie”, który skierowany jest do uczniów Zespołów Szkół Zawodowych we Włocławku prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2015 roku w sześciu zespołach szkół zawodowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Włocławek uczy praktycznie.” Każdy z biorących udział w projekcie zostanie wyposażony w zestaw materiałów dydaktycznych.

Termin Realizacji

Od:

1 stycznia 2014r.


Do:

30 września 2015r.

Liczba odwiedzin: 279
Twój adres IP to: 54.196.10.71

Aktualności

Projekt "Włocławek uczy praktycznie" jest realizowany od 1 stycznia 2014r. do 30 wrzesnia 2015r.

18 luty 2014r. zakończono etap negocjacji projektu.

do 10 października 2014 roku nastąpi podpisanie umów z trenerami wyłonionymi w przetargu nieogranioczonym.

staże kończymy z dniem 31 sierpnia

Prosze o skąłdanie dokumentacji.